THANH TOÁN

phương thức thanh toán Block D.

 1. Kí hợp đồng mua bán:                                                                      10%
 2. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày kí HĐMB:                                        10%
 3. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kí HĐMB:                                        10%
 4. Trong vòng 14 ngày từ ngày nhận thông báo cất nóc:                15%
 5. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4:                            10%
 6. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4:                            10%
 7. Trong vòng 9 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4:                            10%
 8. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận thông báo bàn giao:              20% + 2% phí bảo trì
 9. Cấp giấy chứng nhận:                                                                               5%

  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BLOCK F

 1. Kí hợp đồng mua bán:                                                                      15%
 2. Trong vòng 5 tháng kể từ ngày kí HĐMB:                                        15%
 3. Trong vòng 14 ngày từ ngày nhận thông báo cất nóc:                     15%
 4. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4:                            10%
 5. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4:                            10%
 6. Trong vòng 9 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4:                            10%
 7. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận thông báo bàn giao:              20% + 2% Phí bảo trì
 8. Cấp giấy chứng nhận:                                                                       5%      

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THAM KHẢO. CÓ THAY ĐỔI THEO CHƯƠNG TRÌNH MỞ BÁN VÀ ƯU ĐÃI THEO TỪNG ĐỢT KHÁC NHAU. LIÊN HỆ ĐỂ NẮM BẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN HẤP DẪN NHẤT.